Keserű Keserű

Érdekvédelem
Magyar Fegyveripari Érdekvédelmi Szervezet

2006. december 7-én a Fővárosi Bíróság Nyilvántartásba vette a Magyar Fegyveripari Érdekvédelmi Szervezetet /rövidített nevén: MAFÉSZ / 122884 sorszám alatt!


A szervezet székhelye:              1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.
A képviselő neve, lakcíme:      Keserű Béla Attila, 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6.
A szervezet célja:              A hazai fegyveripari dolgozók érdekvédelme.
A szervezet célja                      Szakmai érdek-képviselet

Szakmai érdekvédelmi szervezetünk céljának tekinti, hogy az EU többi tagállamaiban működő fegyvergyártokkal azonos jogokat élvezhessen, minden tekintetben!